Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Sjukresor

Om du på grund av sjukdom behöver resa till sjukhus eller till någon annan vårdinrättning ska du ringa till Västtrafiks kund- och resetjänst.

Boka resa

Beställning av resa bokas senast kl. 17.00 dagen innan avresa hos Västtrafiks kund- och resetjänst, telefon 020-91 90 90. Reseintyg erfordras.
Resan samordnas och skälig väntetid får förekomma, då resorna samordnas efter lämplighet. Vid prioritering av resorna kommer det i första hand att ske en prioritering så att vissa resor där fastställd tid är utsatt, som resor till sjukvård och arbete, kommer i första hand.

Avbeställ resa

Om du behöver avbeställa resan gör du det på Västtrrafiks kund- och resetjänst utan kostnad.

KONTAKT

Regionens Hus
Sjukresekontoret

Besöksadress:
Östergatan 1
462 33 Vänersborg

Sjukresehandläggare:
010-47 32 100