Hoppa till innehåll

Sjukresor

Om du på grund av sjukdom behöver resa till sjukhus eller till någon annan vårdinrättning ska du ringa till Västtrafiks kund- och resetjänst på telefon 020-919090. Reseintyg erfordras.

Beställning av resa ska göras senast dagen innan före planerad avresetid. Resan samordnas och skälig väntetid får förekomma, då resorna samordnas efter lämplighet.

Vid prioritering av resorna kommer det i första hand att ske en prioritering så att vissa resor där fastställd tid är utsatt, som resor till sjukvård och arbete, kommer i första hand.

Om du behöver avbeställa resan gör du det på Västtrrafiks
kund- och resetjänst utan kostnad.

KONTAKT

Regionens Hus
Sjukresekontoret

Besöksadress:
Östergatan 1
462 33 Vänersborg

Sjukresehandläggare:
010-47 32 100