Hoppa till innehåll

 

Sjukresor

Om du på grund av sjukdom behöver resa till sjukhus eller till någon annan vårdinrättning ska du ringa till Västtrafiks kund- och resetjänst.

Boka resa

Beställning av resa bokas senast kl. 17.00 dagen innan avresa hos Västtrafiks kund- och resetjänst, telefon 020-91 90 90. Reseintyg erfordras.
Resan samordnas och skälig väntetid får förekomma, då resorna samordnas efter lämplighet. Vid prioritering av resorna kommer det i första hand att ske en prioritering så att vissa resor där fastställd tid är utsatt, som resor till sjukvård och arbete, kommer i första hand.

Avbeställ resa

Om du behöver avbeställa resan gör du det på Västtrrafiks kund- och resetjänst utan kostnad.

KONTAKT

Regionens Hus
Sjukresekontoret

Besöksadress:
Östergatan 1
462 33 Vänersborg

Sjukresehandläggare:
010-47 32 100