Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Blanketter för serveringstillstånd

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften inbetalas till Vänersborgs kommun på pg: 6702-5. Ange "serveringstillstånd" och kontosträng: 302 3139 3020 3021 på inbetalningen.

Allmänt om serveringstillstånd , 30 kB, öppnas i nytt fönster. (, 30 kB)

Stadigvarande tillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd , 152 kB, öppnas i nytt fönster. (, 152 kB)
Ansökan om utsträckt serveringstid , 25 kB, öppnas i nytt fönster. (, 25 kB)
Finansiering , 25 kB, öppnas i nytt fönster. (, 25 kB)
Finansieringsplan - uppgift om långivare , 22 kB, öppnas i nytt fönster. (, 22 kB)
Budget för första årets drift , 24 kB, öppnas i nytt fönster. (, 24 kB)
Serveringsansvarig personal , 25 kB, öppnas i nytt fönster. (, 25 kB)
Bilagor som ska medfölja ansökan , 8 kB, öppnas i nytt fönster. (, 8 kB)

Tillfälligt tillstånd

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten , 152 kB, öppnas i nytt fönster. (, 152 kB)
Bilaga om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten , 28 kB, öppnas i nytt fönster. (, 28 kB)

För slutet sällskap

Råd och anvisningar om serveringstillstånd för slutet sällskap , 11 kB, öppnas i nytt fönster. (, 11 kB)
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap , 30 kB, öppnas i nytt fönster. (, 30 kB)
Anmälan om catering , 22 kB, öppnas i nytt fönster. (, 22 kB)

Övrigt

Ändring av ägarförhållanden , 24 kB, öppnas i nytt fönster. (, 24 kB)
Anmälan om kryddning av snaps , 22 kB, öppnas i nytt fönster. (, 22 kB)

Anmälan om provsmakning för tillverkare , 21 kB, öppnas i nytt fönster. (, 21 kB)
Anmälan om provsmakning för arrangör eller partihandlare , 23 kB, öppnas i nytt fönster. (, 23 kB)

KONTAKT

Socialförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
Alkoholhandläggare:
Elisabeth Moberg
0521-72 23 70

E-post:
elisabeth.moberg@vanersborg.se

Bankgiro:
888-6806

Postgiro:
6702-5

Org nr:
212000-1538