Hoppa till innehåll

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, har det övergripande ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården. MAS uppgift är att bevaka patientens säkerhet och utveckla kvaliteten i vården.

För mer information kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska. Se kontaktuppgifter.             

KONTAKT

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Tommy Carlgren

Besöksadress:
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 14 78

E-post:
tommy.carlgren@vanersborg.se