Hoppa till innehåll

 

Medborgarlöfte 2021

Syftet med medborgarlöftet är att öka invånarnas trygghet och att minska brottsligheten. Brottslighet kostar samhället stora summor och ett minskat antal brott har därför stora samhällsekonomiska fördelar. Medborgarlöftet grundas på dialog, avsedd att få fram en lägesbild som berättar vad som är angeläget för att invånarna ska känna sig trygga. Dialogen kan föras på olika sätt, framför allt genom att mötas eller att kommunen tillsammans med polisen skapar enkäter och ställer frågor till invånarna.

Summerat

  • Skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället
  • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen
  • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till allmänheten
  • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande arbetet

Förbättringsvandring

Som vi tidigare har skrivit om gjordes därför under våren en förbättringsvandring på Sportcentrum med temat trygghetsskapande åtgärder, som en del av arbetet med medborgarlöftet för Sportcentrum och inför det kommande detaljplanarbetet. Alla deltagare fick med sig ett antal frågor kopplade till rundvandringen. De flesta var överens om att en hel del förbättringar av Sportcentrum kan göras, bland annat skyltning, belysning och tydliga gång- och cykelstråk. För sportcentrum kommer nu ett fortsatt arbete att fortgå utifrån de åtgärder som identifierades under förbättringsvandringen tillsammans med kommunens detaljplanering. En fortsatt dialog med de föreningar som har sina aktiviteter där och också viktig. Det innebär att vi kommer kunna avsluta själva medborgarlöftet för Sportcentrum och vara trygga med att ett långsiktigt arbete fortsätter för området.

Vägen framåt

Medborgarlöftets andra del som är Brålanda, skall tjänstepersoner från kommunen tillsammans med polisen genomföra en förbättringsvandring på förmiddagen den 25:e aug. Utifrån tidigare medborgardialog gör vi en rundvandring i de centrala delarna av Brålanda för att se vilka trygghetsskapande åtgärder som kan genomföras. Efter avslutad förbättringsvandring tänker Vänersborgs kommun tillsammans med polisen bjuda in boende och företag från Brålanda för en Corona-anpassad medborgardialog utomhus i centrumparken med start efter lunch. Kommunen kommer även att kontakta fastighetsägarna för att få igång en dialog kring hur de ser på sina verksamheter i Brålanda, vilket skall ses som ett långsiktigt arbete. Alla aktiviteter sammantaget kommer bli en bra grund för det fortsatta arbetet kring medborgarlöftet för Brålanda under året.

KONTAKT

Beredskapssamordnare
Jessica Roth Andersson
Tel: 0521-72 11 63
E-post:
jessica.rothandersson@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Per Edensvärd
Tel: 0521-72 14 52
E-post: per.edensvard@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29