Hoppa till innehåll

 

Medborgarlöftet Sanden

Sanden är Vänersborgs mest säsongsintensiva aktivitetsområde för kommuninvånare, båtägare, besökare och området lever verkligen upp under sommaren. Sanden har olika funktioner att fylla och vi vill att det ska vara en plats för alla som vill vara där, ung som gammal.

För att möta de utmaningar vi i medborgardialoger har fått till oss, har vi i under 2021 fokuserat på att öka vår närvaro på området under sommarveckorna som kommer. Kommunen satsade på egna sommarvärdar som syntes på våra stränder, så även på Sanden. De åkte mellan stränderna och kunna informera och vara behjälpliga för besökare och invånare.

Våra Fritidsgårdar har varit kreativa och flyttade en del av sin verksamhet till Sanden för att möta våra ungdomar där de finns på sommaren. Vi hade ett stort stöd av våra Fältare på Sanden. Fältarna i Vänersborg arbetar förebyggande och uppsökande med ungdomar (främst i högstadieåldern, men också med ungdomar från gymnasiet). Tillsammans gjorde vi en stor satsning på skolavslutningarna - med pandemin i åtanke. Aktiviteter på Sanden skapar ofta ett behov av att få svalka sig. För att göra det lätt att göra rätt valde kommunen iordningställa ett tillfälligt område för bad från en av bryggorna.

Bada där och inte från andras båtar är budskapet.

Vi har också sett över trafiksituationen så att det blir mindre bilkörning in på området, samt flyttat husbilparkeringen närmare områdets mitt så att båttrailerna får en egen parkeringsyta.

Kommunen för en aktiv dialog med Länsstyrelsen om hur man kan skydda båtar och bryggor i ett trygghetsskapande perspektiv. Kommunen har tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört ett projekt med trygghetsanalyser för centrum, resecentrum och Sanden, vilket i det långsiktiga perspektivet är bra för hela centrala Vänersborgs fortsatta utveckling av det offentliga rummet.

Vi har skapat en kontakt mellan polisens ansvarige och de intresseklubbar som finns på Sanden för Båtsamverkan som kommer erbjudas under 2022. Kommunen har även valt att under juni månad stötta området Sanden med ordningsvakter som har haft i uppgift att skapa en trygg stämning genom att finnas på plats och hålla ordning, men framför allt vara kommunikativa och vara en del av det som händer på Sanden. Våra ordningsvakter har samverkat med vår lokala områdespolis, Fritidsledare och Fältare och vi upplever att det varit en framgång att ha dem alla på plats.

Från kommunens sida vill vi passa på att säga att ni föräldrar behövs på Sanden, för era ungdomars skull! Utmana dem i volleyboll eller passa på att lära känna fler av era barns kompisar och bli en del av det trygghetsarbetet vi alla behöver hjälpas åt med under 2022.

KONTAKT

Beredskapssamordnare
Jessica Roth Andersson
Tel: 0521-72 11 63
E-post:
jessica.rothandersson@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Per Edensvärd
Tel: 0521-72 14 52
E-post: per.edensvard@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29