Hoppa till innehåll

 

Information vid en kris

När en kris inträffar finns ett stort behov av snabb och tillförlitlig information, nedan kan du läsa vart du kan vända dig vid en kris.

VMA (viktigt meddelande till allmänheten)

Om det är en händelse som allvarligt påverkar människor,
miljö och egendom varnas allmänheten med viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Den myndighet som begär ett VMA
har ansvar för att informationen i meddelandet är riktig och sann.

Sveriges Radio och TV

När en kris inträffar sänds information ut via Sveriges radios sändningsledning, alltså de personer som har ansvar för sändningarna. Sändningsledningen ser till att Sveriges radios alla kanaler sänder meddelandet. Meddelandet skickas även till TV-företag.

Sveriges radios meddelande sänds automatiskt i den privata lokalradion.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden. All information som finns på sajten är bekräftad information från myndigheter och övriga ansvariga.

Informationsnummret 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan också ringa och lämna information till 113 13.

Kommunens hemsida och Facebook

Vid en kris som drabbar Vänersborgs kommun kommer kommunen att lägga upp information på hemsidan Vanersborg.se, samt i vissa fall även via kommunens Facebooksida. Kommunen går även vid mer omfattande händelser ut med information via Sveriges Radio.

Informationspunkter – om ordinarie kanaler inte fungerar

Där kan du få information om våra vanliga kanaler inte fungerar, till exempel vid en större samhällsstörning eller kris. Information kommer att finnas på anslagstavlor och vid entréer.

Här finns informationspunkterna

 • AnslagstavlorTorget Vänersborgs centrum (intill korsningen
  • Edsgatan/Kungsgatan)
  • Vid mataffären i Frändefors/Distriktsveterinärerna längs 45:an
  • Köpmansgränd Vänersborgs centrum
  • Storegårdsvägen i Vargön mittemot ICA Älgen
  • Mittemot Allégatan 8 i Brålanda
 • Kommunhusets entré på Sundsgatan 29 i
 • VänersborgIdrottshuset i Vänersborg
 • Frändeskolan/biblioteket i Frändefors
 • Brålanda skola
 • Biblioteket i Brålanda
 • Biblioteket i Vänersborg
 • Fyrkanten/biblioteket i Vargön

Länk till karta med alla informationspunkterna (interaktiv) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunkarta informationspunkter

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Alla hushåll i Sverige fick år 2018 broschyren Om krisen eller kriget kommer. I den finns goda råd och viktig information som alla som bor i Sverige behöver känna till. I broschyren står vad man behöver tänka på när det gäller mat, vatten, värme och kommunikation. Där står också att alla ska försöka klara sig på egen hand i minst sju dagar.

Här finns den digitala broschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

KONTAKT

Beredskapssamordnare
Jessica Roth Andersson
Tel: 0521-72 11 63
E-post:
jessica.rothandersson@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Per Edensvärd
Tel: 0521-72 14 52
E-post: per.edensvard@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29