Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

VMA i telefonen

VMA (viktigt meddelande till allmänheten) kan skickas ut vid till exempel: gasutsläpp, allvarliga olyckor, bränder eller händelser som påverkar samhället. VMA systemet testas klockan 15:00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december.

VMA sänds via sms eller talmeddelande till din telefon, via radio och tv samt kan även sändas som varningssignal utomhus, så kallade Hesa Fredrik.

Om du får ett VMA ska du vidta följande åtgärder:

- Gå inomhus.
- Stäng fönster, dörrar och ventiler.
- Lyssna på radio för mer information.

Om faran är över kommer en 30-40 sekunder lång signal att ljuda.