Hoppa till innehåll

 

Information om coronaviruset/covid-19

Skärpta regionala råden i Västra Götaland förlängs till 18 april

Vården på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Västra Götaland är mycket hårt ansträngd. Den är även ansträngd inom NU-sjukvården. Smittspridningen av covid-19 har ökat i regionen som helhet de sista veckorna. Smittskydd har förlängt de skärpta regionala råden till 18 april. Deras rekommendation till gymnasieskolorna ändras till att ha närundervisning för en tredjedel av studenterna i taget.

Västra Götalandsregionens information om de förlängda regionala rekommendationernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inför vårens högtider på olika språk

Myndigheterna har viktig information inför vårens högtider. Man kan inte ha stora fester. Informationen finns på lätt svenska, syntolkat, arabiska, engelska, farsi, polska, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska. Informationen kommer att finnas på Youtube, Facebook, Instagram och Snapchat, Alkompis, Ankawa, Polonia info, somaliska.com och i persisk radio.

Informationsfilmer inför vårens högtider - Myndigheten för stöd till trossamfund (myndighetensst.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmer på olika språk om vaccination: Varför vaccinerar vi oss mot covid-19?

Folkhälsomyndigheten har översatt med text på dari, arabiska, engelska, persiska somaliska och tigrinja.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översatt informationsblad om att testa sig

Folkhälsomyndigheten har översatt sitt informationsblad om att testa sig för covid-19 till fyra språk: arabiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, farsi,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster somaliskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tigrinjalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, engelskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och lättläst svenska.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefonlinjer för olika språk

VGR har ny telefonlinje 010-473 94 30 för allmänna frågor om vaccin (tänkt för dem som inte kan använda internet och kan läsa 1177.se). Öppettider 07.00-16.00 alla helgfria vardagar. Många frågor till nya telefonlinjen om vaccination mot covid -19 | VGRfokuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VGR har ju en ny telefonlinje för allmänna frågor om vaccin med arabiska, persiska och somaliska tolkar. Ring specifika nummer till trepartssamtal med tolk:

 • Arabiska 011-473 00 22
 • Persiska 011-473 00 23
 • Somaliska 011-473 00 24

Hjälp gärna till med att sprida informationen till personer och grupper som kan behöva veta.

----

En del kommunal verksamhet stängd

Kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas. Det har regeringen bestämt.

Den 21 januari 2021 informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten på en presskonferens om nya nationella riktlinjer. De innebär bland annat att barns fritidsaktiviteter ska kunna genomföras inom- och utomhus. Verksamheterna ska anpassas och utföras på ett smittsäkert sätt. Undantaget gäller barn och unga födda 2005 och senare, samt elitidrott.

Dessutom förlängs förordningen som innebär att serveringsställen inte tillåts att servera alkohol efter klockan 20.

Läs hela regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut som berör flera områden. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 4 februari 2021 informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om att organiserade idrottsaktiviteter möjliggörs även för gymnasieungdomar födda 2002 och senare.

Läs beslutet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vänersborgs kommuns beslut om inom- och utomhusverksamhet möjlig för barn och unga

Barn och unga födda 2002 och senare ska få möjlighet till både inom- och utomhusverksamheter. Dessutom beslutar kommunen att öppna utomhusanläggningar för organiserade aktiviteter för alla åldrar under förutsättning att aktiviteterna genomförs på ett smittsäkert sätt. Föreningarna har ansvar för att alla restriktioner följs. Information om beslutet. 

Vaccination i Vänersborgs kommun

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götalandsregionen prioriterar i vilken ordning som befolkningen ska vaccineras. Regionen ansvarar för vaccinering av de flesta invånarna, och även informationen till dem.

Vänersborgs kommun ansvarar för vaccinering i första hand av dem som bor på våra särskilda boenden och riskgrupper som får kommunal hemsjukvård. Dessutom vaccinerar kommunen vuxna hushållskontakter (dem som bor tillsammans) med grupperna kommunen ansvarar för. Samtliga i dessa grupper ska nu ha fått båda sina doser.

Det är tyvärr en del försenade leveranser av vaccin till Sverige och regionerna. Västra Götalandsregionen fördelar allt vaccin de får omgående till de olika prioriterade grupperna som står på tur i de olika komunerna.

Avonova företagshälsovård vaccinerar kommunens vård- och omsorgspersonal. Samtliga ska ha fått den första dosen innan mars slut.

Vaccinering av allmänheten började 26 mars

Vårdcentralerna i Vänersborgs kommun börjar den 26 mars den första massvaccineringen av invånare som är äldre än 81 år. Vaccineringen sker i Arena Vänersborg och det är endast de som blivit uppringda av respektive vårdcentral som får vaccin nu. Övriga får vänta på sin tur. Alla invånare kommer att veta i god tid när det är deras tur.

Information om vaccinering och information om covid-19 på Torpa Vårdcentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittskydd Västra Götalands information om prioriteringsordning gällande vaccinering.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheternas information om vaccin länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högstadieskolor har heltid närundervisning från 15 mars

Beslut har fattats efter råd av Smittskydd. På högstadieskolorna i kommunen är just nu smittspridningen mycket låg med endast enstaka fall. Därför ska alla elever nu studera på plats i skolorna.

Besöksstopp upphört på särskilda boenden

Beslutet gäller från och med 12 mars. Restriktioner gäller fortfarande vid besök för att hålla nere risken för smittspridning i samhället. Som organisation vill vi inte att det är fler än två besökare i taget för att kunna hålla avstånd.

Mer information om rutiner för besök på särskilda boenden

Besöksförbud upphört på Nyhaga korttidsenhet och växelvårdsenheten

Besöksförbudet på Nyhaga korttidsenhet och växelvårdsenheten Nklasbergsvägen 9K upphörde från och med den 7 april. Därefter gäller säkra besök och samma besöksrutin som inom säbo.

Mer information om rutiner för besök på särskilda boenden

Pandemilagen (covid-19-lagen)

Den nya pandemilagen ställer nya krav på vissa verksamheter. För att underlätta för alla att följa den nya lagen har Länsstyrelsen information på sin hemsida om vad som gäller för verksamheter för handel, badhus, gym och sport, platser för privata sammankomster samt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Där finns också informationsblad och checklistor för olika verksamhetsutövare.

Länsstyrelsens information om aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionala hemsidor om covid-19

Länsstyrelsens hemsida med information om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalandsregionens hemsida med information om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ALLA SIDOR OM CORONAVIRUS

Kommunens beredskapssamordnare och kriskommunikationsansvarig gör en lägesrapport varje vecka.

Följande gäller:

 • Gymnasierna, förskola och grundskola håller tills vidare öppet för friska barn och elever.
 • Särskilda besöksregler på våra äldreboenden samt boenden inom personligt stöd och omsorg.
 • Regeringen har förbjudit folksamlingar med fler än 8 personer.
 • Alla har ett ansvar att se till att inte smittan sprids. Att stanna hemma när man känner sig det minsta sjuk, hålla avstånd inom- och utomhus samt god handhygien är ett bra sätt att undvika smittspridning.
 • Vi har satt upp skyltar i entréerna till lokaler där kommunen har verksamhet. Budskapet lyder:

”Är du sjuk? Välkommen tillbaka en annan dag!

Ta hand om dig genom att:

 • Tvätta händerna
 • Hosta och nysa i armvecket
 • Hålla avstånd

Var rädd om dig!"

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.länk till annan webbplats

Official information on the new corona virus länk till annan webbplats

Om du har allmänna frågor om coronaviruset ring 113 13.
Om du är sjuk och har stora besvär ska du ringa 1177.
Ring 112 endast om det är livsfara.

Tillgänglig information och bildstöd om coronaviruset

Klicka på bilderna nedan för att ladda hem PDF med bildstöd.

Tvätta händerna

Håll avstånd

Covid-19 information

Bildstöd med information om corona

Samtal om viruset

Bildstöd för samtal om corona

Håll avstånd, flera språk

Håll avstånd

Mer material med tillgänglig information finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Gå till Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se