Hoppa till innehåll

 

Information om coronaviruset/covid-19

Det är främst Folkhälsomyndigheten som bedömer hur vi ska förhålla oss till coronaviruset. I Västra Götalands län är det Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen som har mest information om helhetsbilden i länet.

Vänersborgs kommun följer utvecklingen noggrant. Alla har ansvar för att bidra till minskad smittspridning.

Nationella restriktioner

Regeringen har tagit fram rekommendationer och restriktioner.
Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer på olika språk om vaccination: Varför vaccinerar vi oss mot covid-19?

Folkhälsomyndigheten har översatt med text på dari, arabiska, engelska, persiska somaliska och tigrinja.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonlinjer om vaccin för olika språk

Västra Götalandsregionen har en telefonlinje 010-473 94 30 för allmänna frågor om vaccin (tänkt för dem som inte kan använda internet och kan läsa 1177.se).

VGR har en ny telefonlinje för allmänna frågor om vaccin med arabiska, persiska och somaliska tolkar. Ring specifika nummer till trepartssamtal med tolk:

  • Arabiska 011-473 00 22
  • Persiska 011-473 00 23
  • Somaliska 011-473 00 24

Vaccination i Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun ansvarar för vaccinering i första hand av dem som bor på våra särskilda boenden och riskgrupper som får kommunal hemsjukvård.

Vaccinering av allmänheten

Vaccinering görs efter prioritering av Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen. Information finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samlad information om coronaviruset på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök i särskilda boenden

Rutiner gäller fortfarande vid besök för att hålla nere risken för smittspridning i samhället.

  • Besök dina nära och kära med omsorg.
  • Har du förkylnings- eller influensaliknandesymtom ska du stanna hemma och är välkommen en annan gång.
  • Som besökare ansvarar du för att hålla god handhygien.
  • Som besökare i våra gemensamma lokaler håller vi avstånd till varandra.

Tillsammans skyddar vi de mest sköra.

Regionala hemsidor om covid-19

Länsstyrelsens hemsida med information om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Götalandsregionens hemsida med information om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ALLA SIDOR OM CORONAVIRUS

Följande gäller:

  • Särskilda besöksregler på våra äldreboenden samt boenden inom personligt stöd och omsorg.
  • Alla har ett ansvar att se till att inte smittan sprids. Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.

Official information on the corona virus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har allmänna frågor om coronaviruset ring 113 13.
Om du är sjuk och har stora besvär ska du ringa 1177.
Ring 112 endast om det är livsfara.

Tillgänglig information och bildstöd om coronaviruset

Klicka på bilderna nedan för att ladda hem PDF med bildstöd.

Tvätta händerna

Håll avstånd

Covid-19 information

Bildstöd med information om corona

Samtal om viruset

Bildstöd för samtal om corona

Mer material med tillgänglig information finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om Covid-19 på Västra Götalandsregionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.