Hoppa till innehåll

 

Kommunala föreningslivsfrämjande åtgärder

Många i samhället har det svårt i dessa coronatider. Det gäller även våra föreningar som har det tufft ekonomiskt när många intäkter uteblir.

Vänersborgs kommuns föreningsfrämjande åtgärder

  • Vi återkräver inte utbetalda föreningsbidrag och bidrag till enstaka evenemang även om de ställs in.
  • Vi debiterar inte för avbokade tider eller inställda cuper och läger (till och med 31/8).
  • Vi utlöser inte avbokningsklausulen enligt avtal om förhyrning av lokal när föreningarna bokar av vid större evenemang (till och med 31/8).
  • Vi erbjuder nya tider för genomförande av evenemang under hösten i den mån det är möjligt.
  • Vi är öppna för en dialog kring betalningsvillkor för kommande fakturor.
  • När sista ansökningsdag om grundbidrag passerat (30/4) kommer ansökningarna handläggas skyndsamt och utbetalning till dem som beviljas sker så snart som möjligt.
  • Vi bevakar regeringens beslut om en miljard till idrotten och kulturen och förmedlar information om möjligheter till stöd och ansökningsförfaranden. Riksidrottsförbundet (RF) fördelar medel till idrotten och underlaget till beslut som tas den 16/4 visar på goda möjligheter för föreningarna att få kompensation. RF har dessutom utlyst egna medel att ansöka om för klubbarnas aktiviteter under coronaperioden.
  • Vi fortsätter att planera för evenemang med föreningssamverkan som kommer ge föreningslivet intäkter.
  • Vi lyssnar och samlar in de behov som föreningslivet lyfter för att skapa oss en helhetsbild.
  • Vi fullföljer planerade investeringar i idrottsanläggningar vid sportcentrum. Ny 40/20 –hall för alla inomhusidrotter, nya omklädningsrum och föreningslokal för VHC samt Fotbollens Hus till VFK.

Åtgärderna är generella och lika för alla föreningar.

Vänersborgs kommun behandlar alla föreningar på samma sätt.

- Vi följer likabehandlingsprincipen i kommunallagen, säger kommunalrådet Benny Augustsson.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se