Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Statliga föreningslivsfrämjande åtgärder

Kultursektorn och idrottsrörelsen i Sverige har fått extra medel tilldelade som stöd för att mildra de effekter coronapandemin burit med sig. Pengarna fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet. Nedan finns länkar vidrae till de aktörer som fördelar olika former av stöd.

Medel till idrottslivet

Riksidrottsförbundet

Andra möjligheter till stöd

Varje år fördelas ekonomiskt statligt stöd till föreningslivet.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet fördelar årligen ekonomiskt stöd till idrottsföreningar och idrottsförbund.Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturrådet

Kulturrådet fördelar årligen ekonomiskt stöd till kulturlivet. Läs mer på Kulturrådets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna Arvsfonden

Ideella organisationer och icke vinstdrivande föreningar kan söka bidrag från Allmänna Arvsfonden. Läs mer på Arvsfondens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se