Hoppa till innehåll

 

Statliga föreningslivsfrämjande åtgärder

Kultursektorn och idrottsrörelsen i Sverige har fått extra medel tilldelade som stöd för att mildra de effekter coronapandemin burit med sig. Pengarna fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet. Nedan finns länkar vidrae till de aktörer som fördelar olika former av stöd.

Medel till kulturlivet

Västra Götalandsregionen, förvaltningen för kulturutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konstnärsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges förfarttarfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska filminstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens kulturrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utöver det extra stödet kommer regeringens redan aviserade stöd till företag och jobb också komma kultursektorn till del.

Medel till idrottslivet

Riksidrottsförbundet

Andra möjligheter till stöd

Varje år fördelas ekonomiskt statligt stöd till föreningslivet.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet fördelar årligen ekonomiskt stöd till idrottsföreningar och idrottsförbund.Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturrådet

Kulturrådet fördelar årligen ekonomiskt stöd till kulturlivet. Läs mer på Kulturrådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna Arvsfonden

Ideella organisationer och icke vinstdrivande föreningar kan söka bidrag från Allmänna Arvsfonden. Läs mer på Arvsfondens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se