Hoppa till innehåll

Statliga föreningslivsfrämjande åtgärder

Kultursektorn och idrottsrörelsen i Sverige får en miljard kronor i extra stöd på grund av coronavirusets spridning. Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.

Medel till kulturlivet

500 miljoner kronor kommer tilldelas kultursektorn för verksamheter som förlorar intäkter till följd av situationen med det nya coronaviruset. Det finns tre olika typer av stöd beroende på verksamhet, stöd till enskilda kulturskapare och konstnärer, stöd till filmverksamhet samt stöd till övrig kulturverksamhet. Beroende på vilket typ av stöd som avses prövas stödet av olika bidragsgivande myndigheter.

Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond

Svenska Filminstitutet

Stöd till filmverksamhet prövas av Svenska Filminstitutet. Ansökningsperiod 27 april - 5 maj.
Läs mer om hur du ansöker om stödet hos Svenska Filminstitutet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturrådet

Stöd till övrig kulturverksamhet prövas av Statens Kulturråd och består av tre olika bidragsformer:

  • Utställningar, föreläsningar och liknande evenemang. Ansökningsperiod 28 april – 11 maj
  • Scenkonstföreställningar. Ansökningsperiod 28 april – 12 maj
  • Konserter. Ansökningsperiod 28 april – 13 maj

Läs mer om hur du ansöker om stödet hos Statens Kulturråd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om krisstödet finns även på regeringskansliets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Götalandsregionen har en helpdesk för dig som söker stödpengar till kulturen. Klicka här för att läsa merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver det extra stödet kommer regeringens redan aviserade stöd till företag och jobb också komma kultursektorn till del.

Medel till idrottslivet

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin. Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen och Riksidrottsstyrelsen har den 16 april 2020 beslutat om ramar och övergripande principer för fördelning av regeringens krispaket. Barn- och ungdomsidrott prioriteras i fördelning av ekonomiskt stöd.

Riksidrottsförbundet

Andra möjligheter till stöd

Varje år fördelas ekonomiskt statligt stöd till föreningslivet.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet fördelar årligen ekonomiskt stöd till idrottsföreningar och idrottsförbund.Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturrådet

Kulturrådet fördelar årligen ekonomiskt stöd till kulturlivet. Läs mer på Kulturrådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna Arvsfonden

Ideella organisationer och icke vinstdrivande föreningar kan söka bidrag från Allmänna Arvsfonden. Läs mer på Arvsfondens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se