Hoppa till innehåll

 

Statliga föreningslivsfrämjande åtgärder

Kultursektorn och idrottsrörelsen i Sverige får en miljard kronor i extra stöd på grund av coronavirusets spridning. Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.

Medel till kulturlivet

Västra Götalandsregionen utlyser stör för att utveckla evenemangsformer, sista ansökningsdag är 13 september. Klicka här för att läsa merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

500 miljoner kronor tilldelas kultursektorn för verksamheter som förlorar intäkter till följd av situationen med det nya coronaviruset. Det finns tre olika typer av stöd beroende på verksamhet, stöd till enskilda kulturskapare och konstnärer, stöd till filmverksamhet samt stöd till övrig kulturverksamhet. Beroende på vilket typ av stöd som avses prövas stödet av olika bidragsgivande myndigheter. Samtliga ansökningsperioder har nu passerat. Läs mer på respektive hemsida:

Västra Götalandsregionen har en helpdesk för dig som söker stödpengar till kulturen. Klicka här för att läsa merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver det extra stödet kommer regeringens redan aviserade stöd till företag och jobb också komma kultursektorn till del.

Medel till idrottslivet

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin. Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen och Riksidrottsstyrelsen har den 16 april 2020 beslutat om ramar och övergripande principer för fördelning av regeringens krispaket. Barn- och ungdomsidrott prioriteras i fördelning av ekonomiskt stöd.

Riksidrottsförbundet

Andra möjligheter till stöd

Varje år fördelas ekonomiskt statligt stöd till föreningslivet.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet fördelar årligen ekonomiskt stöd till idrottsföreningar och idrottsförbund.Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturrådet

Kulturrådet fördelar årligen ekonomiskt stöd till kulturlivet. Läs mer på Kulturrådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna Arvsfonden

Ideella organisationer och icke vinstdrivande föreningar kan söka bidrag från Allmänna Arvsfonden. Läs mer på Arvsfondens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se