Hoppa till innehåll

 

Kommunala näringslivsfrämjande åtgärder

Bild på personal på näringslivskontoret och kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson

Näringslivsavdelningen och Kommunstyrelsen ordf. Benny Augustsson

Vänersborgskommun bevakar och följer utvecklingen av Corona pandemins effekter på vårt lokala näringsliv. Vänersborgs kommun har därför beslutat om ett par näringslivsfrämjande åtgärder för att stötta och medverka till att det lokala näringslivet står sig stark även efter Covid. Samtidigt som vi tar hänsyn till att lagar och avtals följs. Nedan redogör vi för det stöd och de åtgärder Vänersborgskommun erbjuder.

Förlängd säsong för uteservering

Kommunen avstår från att ta ut avgift för markupplåtelse gällande uteserveringar och butiker som önskar flytta ut varor under kontrollerade former under tiden mars-december 2020 och 2021. Polistillstånd kan fortfarande krävas.

Avgiftsfria tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen

Kommunen avstår från att ta ut avgift för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen förrestauranger under 2021.

Generösa betalningstider

Kommunen kommer att ställa ett generöst betalningsvillkor på 90 dagar för kommande fakturor till företag som rör miljö, livsmedel och serveringstillstånd, i form av tillsynsavgifter.

Dialog kring pågående tillstånd- och tillsynsärenden

Kommunen välkomnar en dialog med de företag som har behov av anpassning under rådande situation.

Stötta handeln och besöksnäringen

Kommunen uppmuntrar till att stötta de lokala företagen inom främst handel och besöksnäring.

Information till dig som företagare

På kommunens hemsida och Facebooksida "Näringsliv Vänersborg kommun" uppdateras aktuell information till företagare. Vi inför även separat telefontid för frågor rörande näringslivets påverkan av covid-19

Stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsförvaltningen debiterar inte föreningar för avbokningar, inställda cupper och evenemang. Utbetalda föreningsbidrag oavsett form återkrävs inte heller.

Övriga åtgärder

  • Vänersborgs kommun har ihop med övriga kommuner i Fyrbodal har initierat tjänsten företagarhjälpen.
  • Alla anställda på Vänersborgs kommun har fått en sommargåva i form av presentkort. På detta sätt vill kommunen lyfta både medarbetare och stimulera de lokala företagen.
  • Näringslivsavdelningen har haft stort fokus på dialog med näringslivet och olika branscher genom bl.a. öppna företagsdialoger.
  • Informationsbrev har skickats till alla innevånare och företag i Vänersborgs kommun angående hur personer i riskgrupper kan få information om utbud av Take away och hemleverans av produkter köpta i centrum.
  • Inspektörer från miljö och hälsa har besökt restauranger & caféer i avseende att hjälpa dem med tolkningar av nya restriktioner.


Klicka här för att läsa resultatet av den enkät som genomfördes i Trollhättan och Vänersborg gällande näringslivets påverkan av corona. , 588 kB. (, 588 kB)

Klicka här för att se ytterligare stödinsatser för dig som företagare

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Näringslivsavdelningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

Vid frågor rörande näringslivets påverkan av covid-19
Kontaktpersoner Näringslivsavdelningen