Hoppa till innehåll

 

Kommunala näringslivsfrämjande åtgärder

Bild på personal på näringslivskontoret och kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson

Under mars månad gick näringslivsavdelningarna i Vänersborg och Trollhättan ut med en enkät till näringslivet för att få en samlad bild av läget i företagen med anledning av det pågående virusutbrottet.

När enkätsvaren presenterades samlades också de aktörer som finns i vårt område för att säkerställa att var och en gör det man kan för att stödja företagen i en tuff tid. Viktigt att komma ihåg är att denna kartläggning är en ögonblicksbild utifrån hur företagen uppfattade sin situation den dag de svarade på enkäten och att den snabbt ändras. Längre ner på sidan kan du ta del av sammanställningen från enkäten.

Den kris som vi nu ser drabbar inte bara vårt område, utan hela världen. Många insatser är på gång från europeiskt, nationellt och regionalt håll för att minska de ekonomiska konsekvenser som följer av Coronaviruset. Kartläggningen av det lokala näringslivet som genomfördes syftade till att kunna ta fram underlag för kommunen och skapa en samsyn med andra berörda myndigheter och organisationer, som kan bidra till att stärka näringslivet. Som ett led i detta har Vänersborgs kommun beslutat om ett par näringslivsfrämjande åtgärder:

 • Förlängd säsong för uteservering
  Kommunen avstår från att ta ut avgift för markupplåtelse gällande uteserveringar och butiker som önskar flytta ut varor under kontrollerade former under tiden mars-december 2020. Polistillstånd kan fortfarande krävas.
 • Generösa betalningstider
  Kommunen kommer att ställa ett generöst betalningsvillkor på 90 dagar för kommande fakturor till företag som rör miljö, livsmedel och serveringstillstånd, i form av tillsynsavgifter.
 • Dialog kring pågående tillstånd- och tillsynsärenden
  Kommunen välkomnar en dialog med de företag som har behov av anpassning under rådande situation.
 • Stötta handeln och besöksnäringen
  Kommunen uppmuntrar till att stötta de lokala företagen inom främst handel och besöksnäring.
 • Information till dig som företagare
  På kommunens hemsida och Facebooksida "Näringsliv Vänersborg kommun" uppdateras aktuell information till företagare. Vi inför även separat telefontid för frågor rörande näringslivets påverkan av covid-19
 • Stöd till föreningslivet
  Kultur- och fritidsförvaltningen debiterar inte föreningar för avbokningar, inställda cupper och evenemang. Utbetalda föreningsbidrag oavsett form återkrävs inte heller.
 • Övriga åtgärder
 • Vänersborgs kommun har ihop med övriga kommuner i Fyrbodal har initierat tjänsten företagarhjälpen.
 • Alla anställda på Vänersborgs kommun har fått en sommargåva i form av presentkort. På detta sätt vill kommunen lyfta både medarbetare och stimulera de lokala företagen.
 • Näringslivsavdelningen har haft stort fokus på dialog med näringslivet och olika branscher genom bl.a. öppna företagsdialoger.
 • Informationsbrev har skickats till alla innevånare och företag i Vänersborgs kommun angående hur personer i riskgrupper kan få information om utbud av Take away och hemleverans av produkter köpta i centrum.
 • Inspektörer från miljö och hälsa har besökt restauranger & caféer i avseende att hjälpa dem med tolkningar av nya restriktioner.


Klicka här för att läsa resultatet av den enkät som genomfördes i Trollhättan och Vänersborg gällande näringslivets påverkan av corona. (, 588 kB)


Klicka här för att se ytterligare stödinsatser för dig som företagare

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Näringslivsavdelningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

Vid frågor rörande näringslivets påverkan av covid-19
Kontaktpersoner Näringslivsavdelningen