Hoppa till innehåll

 

Så ser kommunen på information om smittade

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i Sverige. Det innebär att det finns smittade i varje kommun i vårt län inklusive Vänersborgs kommun. Vi räknar med att även vi tyvärr kommer att ha smittade inom våra verksamheter.

Kommunen värnar om individens integritet och förtroendet för oss som vårdgivare. Därför håller vi strikt på patientsekretessen. Det innebär att vi endast lämnar ut information om antalet smittade individer inom kommunens äldreboenden eller skolor/förskolor överstiger tio personer. Vi kommer inte heller att peka ut på vilka boenden eller skolor smitta finns.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal på boenden kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför om att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt.

Vi informerar berörda närstående (dem som respektive brukare uppgivit som kontaktperson) om konstaterad smitta bekräftas på en avdelning. Om de närmast anhöriga inte fått någon information av oss kan de känna sig lugna.

Vi alla måste hjälpas åt med att minska både smittspridningen och oron kring den. Vi uppmanar till källkritik och att inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se