Hoppa till innehåll

Apotek - Få hjälp av kommunen

Kommunen kan i vissa fall hjälpa till med hämtning och leverans av medicin. I första hand hänvisar vi till hemsjukvård eller hemtjänst om du redan har någon form av stöd eller insats från kommunen.

Har du hemsjukvård?

Du som har hemsjukvård ska kontakta din kontaktsjuksköterska/omvårdnadsansvarig sjuksköterska för att höra om möjligheten att få din medicin i samband med besöken.

Har du hemtjänst?

Du som redan har insatser kan tillfälligt få utökad insats via biståndsenheten efter bedömning. Kontakta biståndshandläggaren för ditt område.
Här hittar du kontaktinformation för respektive område i Vänersborg.

Om alla alternativ är uttömda kan du vända dig till Samhällsstöd via växeln på telefon 0521-72 10 00.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
samhallsstod@vanersborg.se

MER information

Telefontid:
Mån-fre: 09:00-15:00
Lunch: 12:00-13:00