Hoppa till innehåll

 

Krisstöd

Stöd vid en kris

POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande) aktiveras om antalet personer som behöver psykisk och socialt stöd är så stort att samhällets vanliga resurser inte räcker till.

Organisationen består av representanter från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Kunskapsförbundet Väst och kommunkansliet. Exempel på vad POSOM kan hjälpa till med:

• POSOM kan leda och samordna insatser vid en händelse.
• POSOM kan vara ett stöd till drabbade, enskilda, eller grupper.
• Upprätta stödcentrum för drabbade.
• Ombesörja primära behov.
• Hjälpa människor vidare till ordinarie resurser i samhället.

Vem larmar POSOM-gruppen?

Kommunens krisledningsgrupp, TiB, tjänsteperson i beredskap, räddningstjänsten eller polisen är de som larmar POSOM-gruppen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se