Hoppa till innehåll

 

Krisstöd

Stöd vid en kris

POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande) aktiveras om antalet personer som behöver psykisk och socialt stöd är så stort att samhällets vanliga resurser inte räcker till.

Organisationen består av representanter från kommunens socialtjänst, barn- och ungdomsförvaltningen, Kunskapsförbundet Väst, kommunkansliet samt Svenska kyrkan, Röda Korset och primärvården. Exempel på vad POSOM kan hjälpa till med:

• POSOM kan leda och samordna insatser vid en händelse.
• POSOM kan vara ett stöd till drabbade, enskilda, eller grupper.
• Upprätta stödcentrum för drabbade.
• Ombesörja primära behov.
• Hjälpa människor vidare till ordinarie resurser i samhället.

Vem larmar POSOM-gruppen?

Kommunens krisledningsgrupp, TiB, tjänsteperson i beredskap, räddningstjänsten eller polisen är de som larmar POSOM-gruppen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se