Hoppa till innehåll

 

Skyddsrum

Det finns 140 skyddsrumstätorter i Sverige och skyddsrummen i dessa utgör ett prioriterat kärnbestånd som är viktigt att bevara. Även utanför skyddsrumstätorterna finns skyddsrum, vilka också ska vårdas och underhållas. Det finns sammanlagt cirka 65 000 skyddsrum fördelade i Sverige. Skyddsrummen är fördelade utifrån befolkningstäthet.

I Vänersborg finns totalt 228 skyddsrum.

Du kan läsa mer om skyddsrum på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida.

 

KONTAKT

Beredskapssamordnare
Jessica Roth Andersson
Tel: 0521-72 11 63
E-post:
jessica.rothandersson@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Per Edensvärd
Tel: 0521-72 14 52
E-post: per.edensvard@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29