Hoppa till innehåll

 

Våld i nära relation

Klicka här för att ta mig direkt till Google.se

Är du utsatt för våld, eller känner du någon som är det?
Om du vill ha hjälp kan du ta kontakt med Individ- och familjeomsorgen. Även ta kontakt med Enheten mot våld i nära relationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är inte ovanligt att den som utsätts för våld och hot tar på sig en del av skulden för det som hänt.

Det är alltid den som gör sig skyldig till övergrepp som bär hela ansvaret. Den som utsätts för våld och hot kan alltid få hjälp.

Kontaktuppgifter och mer information finner du i kontaktrutorna till höger.

Enheten mot våld i nära relationer på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enheten mot våld i nära relationer på Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du utsatt någon för våld?

Vänersborgs kommun erbjuder i samverkan med Trollhättans stad möjlighet till samtal och rådgivning för våldsutövare i nära relation där kan du genom samtal försöka hitta  lösningar och vägar till förändring.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Om du är utsatt för hedersrelaterat hot och /eller våld kan du ta kontakt med Enheten mot våld i nära relation eller Individ- och familjeomsorgens mottagare i Vänersborg.

Våld i nära relation

Om du blir utsatt för våld och övergrepp eller utsätter någon för våld i nära relation finns hjälp att få via Enheten mot våld i nära relation i Trollhättan. Vänersborgs kommun har tecknat avtal med Trollhättans stad om råd och stöd för våldsutsatta och våldsutövare. Vid behov av skydd och/eller stöd är du välkommen att kontakta Vuxenenheten.

Se vidare i kontaktrutorna till höger.

Viktiga telefonnummer

Ring alltid 112 i akuta lägen

Socialjouren tel 0522-69 74 44 (se tider under kontakt)

Samtalmottagning för våldsutsatta och våldsutöveare tel 0520-49 54 00

Råd och stödenheten mot våld i nära relationer 0520-49 54 00

Kvinnojouren Duvan (kvällar och helger) tel 0520-398 70

Kvinnofridslinjen tel 020-50 50 50

Tjejjouren Evalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisen tel 114 14

Sjukvårdsrådgivningen tel 1177

Terrafem (telefonjour på flera språk) tel 020-52 10 10


Chatta med oss på enheten mot våld i nära relationer

Är du över 18 år och behöver stöd och rådgivning när det gäller frågor som rör våld i nära relationer är du välkommen att chatta med oss på enheten mot våld i nära relationer. Chatten är ett samarbete mellan Vänersborgs kommun och Trollhättans Stad.

Chatt till enheten mot våld i nära relationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våld i nära relationer - barn

Barn som varit vittne till eller åhörare av våld i familjen kan bära med sig upplevelser som påverkar hur barnet mår. För att hjälpa dessa barn finns en speciall metod som kallas "Trappan-modellen" och är utarbetad av Rädda barnen. Familjebehandlare arbetar med modellen. Stödet för barnen är kostnadsfritt.

Första kontakten tas med mottagningsgruppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster via Barn- och ungdomsenheten.
KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Mottagare socialsekreterare Vuxenenheten 

Telefon:
0521-72 17 05

Telefax:
0521-72 17 31

Socialjouren:                   Ring 0522-69 74 44                 under nedanstående tider:

Måndag–torsdag, klockan 16.00–23.00
Fredag, klockan 15.00–02.00
Lördag, klockan 16.00–02.00
Söndag, klockan 16.00–23.00

Natt och helgtid nås socialjour via 112.

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se