Gå till innehåll

Verktygsfält

Familjerådgivning

Familjerådgivningen ger professionell samtalshjälp till par och familjer i kris och samlevnadssvårigheter.

Hit kan ni vända er för att:

  • Utveckla er parrelation och förstå samspelet.
  • Förbereda er inför äktenskap/samlevnad för att stå bättre rustade i vardagskärleken.
  • Lösa spänningar och konflikter i familjen.
  • Förstå och bearbeta er separation för att kunna fortsätta vara föräldrar tillsammans.
  • Familjerådgivningen arbetar under speciellt sträng sekretess, för inga journaler eller register och har heller ingen uppgiftsutlämning. Om ni vill, kan ni vara anonyma.

Avgifter

Besöksavgiften är 100 kr/gång de första fem besöken, därefter kostnadsfritt inom pågående behandling.

2023-02-07

Vi har för närvarande långa väntetider på grund av vakans i personalgruppen.

Fom 1/7 2023 kommer familjerådgivningen i Vänersborg att enbart erbjuda samtal till Vänersborgs kommuninvånare. Kommuninvånare i Dalsland kommer erbjudas familjerådgivning genom samverkan Dalsland.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2023