Gå till innehåll

Verktygsfält

Familjerådgivning

Alla människor kan få problem i sina nära relationer i något skede av livet. Familjerådgivningen är till för vuxna som har problem i par- eller familjerelationer.

Så här kan det vara

  • Det är svårt att prata med varandra.
  • Ni tycker att ni grälar för ofta eller att relationen har tystnat.
  • Någon av er har träffat en annan.
  • Svårigheter i ert sexuella samliv.
  • Det är svårt att komma överens i övriga familjerelationer.
  • Ni funderar på att separera.
  • Känslorna har förändrats.

Första samtalet handlar om hur var och en uppfattar situationen och vad ni vill ha hjälp med. Fortsättningen kan se olika ut beroende på era behov. Att boka en tid på Familjerådgivningen kan ses som en kärlekshandling i sig och ett led i viljan att möta och förstå varandra. Samtalen kan handla om att utveckla relationen eller att kommunicera kring en separation.

Du kan komma själv till Familjerådgivningen, men det är relationer som är i fokus. Har du behov av en längre enskild kontakt rekommenderas annan vårdgivare. Du kan till exempel prata med din vårdcentral för att få lämpligt stöd.

Varje samtal varar 60 – 75 min.

Vi erbjuder samtal på plats i våra lokaler. Vid behov finns det möjlighet till digitala möten.

Vi har möjlighet att boka tolk till besöken, ange behov samt språk vid tidsbokningen.

Familjerådgivningen är till för personer över 18 år, i Vänersborgs kommun, som har problem i par- eller familjerelationer.

Besöket kostar 100 kr/samtal de första fem gångerna, därefter kostnadsfritt. Betalas på plats, kontant eller med Swish (123 487 94 41).

Familjerådgivare har en särskild stark sekretess, det förs därför inga journaler. Ni har möjlighet att vara anonyma.

Undantaget från tystnadsplikten är om familjerådgivaren får veta att ett barn utsatts för fysiskt eller psykisk misshandel. Det kan innebära att barnet upplever våld mellan de vuxna. Då är familjerådgivaren skyldig att informera socialtjänstens mottagningsteam.

Familjerådgivningens arbete utgår från barnkonventionen och enligt den ska barnrättsperspektivet finnas med i alla sammanhang, där frågor som berör barn behandlas.

Åsa Wireby och Ann-Chatrine Andersson.

Vi som arbetar på familjerådgivningen är socionomer med vidareutbildning i psykoterapi och sexologi.

På Mina sidor kan du boka tid för samtal hos Familjerådgivningen. Du kan även ändra eller avboka din tid. Tjänsten kräver e-legitimation. När du gjort din bokning kommer den synas på självservice mina sidor. Du kan under bokningen välja att få påminnelse via sms för tiden. Du kan vända dig till vår familjerådgivning om du bor i Vänersborgs kommun.

Länk till Mina sidor hittar du under relaterad information nedan.

Entré

Entrédörr till familjerådgivningen

Hamngatan 3 (3 trappor), Vänersborg

Samtalsrum

Ska ni separera och har barn under 18 år? Då kan ni få stöd av kommunen för att göra det på ett så bra sätt som möjligt för barnens skull. Du kan till exempel få råd- och stödsamtal och hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Som kommuninvånare har du även tillgång till stöd- och gruppverksamhet för dina barn.

Läs mer om föräldrastöd och familjerätt samt vilka gruppverksamheter som kommunen erbjuder för barn, ungdomar och föräldrar.

Familj, barn och ungdom

Föräldrastöd

Familjeliv har vi alla erfarenhet av - förväntan, lycka, glädje men även oro, konflikter och gränssättande. Olika situationer väcker olika frågor.

På dessa sidor hittar du information om vad socialtjänsten i Vänersborgs kommun kan erbjuda familjer, barn och ungdomar upp till 20 år.

Stöd till föräldrar
Gruppverksamhet för barn, ungdomar och föräldrar


Familjerätt

På Familjerätten kan du få hjälp med bl a samarbetssamtal vid separation eller skilsmässa, du kan även få hjälp med att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Familjerätt


Anhörigstöd

Som anhörig har du rätt till eget stöd, du behöver inte bo med personen för att räknas som anhörig. Anhörigstödet erbjuder dig från 18 år enskilda samtal, anhöriggrupper, studiecirklar och föreläsningar. Anhörigstödet är kostnadsfritt och De som arbetar har tystnadsplikt.

Anhörigstöd


Konsument Vänersborg

Konsumentvägledaren ger råd kring konsumentrelaterade frågor. Budget- och skuldrådgivarna ger råd kring privatekonomiska frågor.

Konsument Vänersborg


Missbruk och beroende

Vuxenenheten inom socialförvaltningen erbjuder olika alternativ för dig som är över 18 år och som vill förändra din situation gällande ett problematisk användande av alkohol och/eller narkotika och/eller spel om pengar. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet.

Missbruk och beroende


Våld i nära relation

Är du utsatt för våld, känner du någon som är det eller utsätter du någon för våld i nära relation?

Våld i nära relation


1177

På 1177 kan du läsa mer om exempelvis:

  • att hamna i kris
  • skilsmässa eller separation när man har barn
  • sex och relationer

1177 - Liv och häsa (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

MFoF är en statlig myndighet som erbjuder kunskap för att alla barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. En kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden.

Familjerådgivning (mfof.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)

Det är inte bara du som undrar. Hur lär jag mig att njuta? Borde jag testa mig? Varför förlorar jag ståndet? RFSU sprider kunskap om kropp, sex och relationer.

Riksförbundet för sexuell upplysning (rfsu.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024