Gå till innehåll

Verktygsfält

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Förlängd fritidsverksamhet

Korttidstillsyn är en förlängning av kommunens fritidsverksamhet som upphör på vårterminen det år ungdomen fyller 13 år.

Korttidstillsynen riktar sig till dig som har ett behov av stöd och tillsyn före och efter skolan, studiedagar samt under skolloven.

Behovet av tillsyn och sysselsättning kan variera, därför bygger verksamheten, i så stor utsträckning som möjligt, på dina egna intressen.

Information och kontakt

För mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare på Biståndsenheten. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023