Gå till innehåll

Verktygsfält

Behov av hjälp

Information

Om du vill komma ifrån ett missbruk/skadligt bruk eller beroendeproblematik av alkohol och/eller narkotika, är du välkommen att kontakta mottagningsfunktionen på Vuxenenheten.

Under samtalet beskriver du din situation och att du önskar hjälp av socialtjänsten. Därefter får du kontakt med en socialsekreterare och efter din ansökan utreds ditt behov av stöd tillsammans med dig.

Utredning​

En utredning innebär att du och din socialsekreterare gör en
kartläggning av din situation och vilka hjälpbehov du har. Utredningen leder fram till ett beslut enligt socialtjänstlagen. Beslutet kan innehålla olika former av stöd och behandlingsinsatser som utförs av Språngbrädans stöd- och behandlingsenhet och Strandvikens stöd- och boendeteam.

Stöd/behandling

Behandlingssekreterare på Språngbrädan och Strandviken utför det bistånd som socialsekreterare beviljar utifrån utredning och ditt behov.

Vägledning

Om du önskar information och vägledning kan du kontakta mottagningsfunktionen och prata med en socialsekreterare eller kontakta Språngbrädan och prata med en behandlingssekreterare.

Vid problem med psykisk ohälsa eller vid behov av abstinensbehandling, kontaktas sjukvården.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2023