Gå till innehåll

Verktygsfält

Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Har du ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har en mycket försämrad gångförmåga, har du rätt till att ansöka om PRH-kort. I vissa fall kan du, som inte kör själv även bli beviljad PRH-kort. 

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

 • En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter det vill säga, har stora svårigheter att förflytta sig till fots högst ca 100m, kan beviljas parkeringstillstånd.
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall, t ex vid balansrubbningar och yrsel av allvarligt slag.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna en rörelsehindrad passagerare i närheten av målpunkten och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i 11 kap. 5§ trafikförordningen.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

 • En blind person, som inte har något rörelsehinder, kan normalt inte få ett tillstånd.
 • Rullstolsburen person som inte är bilförare beviljas inte Parkeringstillstånd, (om inte behov av förarens hjälp och stöd utanför fordonet föreligger, enligt reglerna ovan).
 • Svårigheter att bära är inte ensamt tillräcklig grund för tillstånd.
 • Mag- och tarmproblem, t ex tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett, anses inte vara tillräckligt skäl för tillstånd.
 • Svårigheter att ta sig i och ur en bil är inte grund för tillstånd.
 • Amputerat ben utgör inte grund för tillstånd.
 • Psykiska funktionshinder – regelbundet hjälpbehov men inte rörelsehindrad

Så här ansöker du

Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunen får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet. Ansökan finner du längre ner på denna sida.

 

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 januari 2023