Hoppa till innehåll

 

Skolskjuts, skolresor

Skolskjuts — grundskolan


Rätten till skolskjuts regleras i skollagen och innebär att kommunen har ett ansvar för att grundskoleelever på ett säkert sätt skall ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Om en elev kan bli beviljad skolskjuts eller inte bedöms med hänsyn taget till vägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder (hos elev) eller någon annan särskild omständighet. Utifrån detta har sedan kommunen utformat ett skolskjutsreglemente och regelverk utifrån lokala förutsättningar och ställningstaganden.

Säkerheten är en av grundpelarna i skolskjutsorganisationen. Exempel på detta är alkolås, garanterad sittplats med bälte och årliga utrymningsövningar

Skolskjuts bedrivs inom Vänersborgs kommun med linjetrafik, upphandlad skolbusstrafik samt i undantagsfall med taxi.

För aktuella avståndskrav/regler se skolskjutsreglementet nedan.

Skolskjuts - särskolan taxi

Skolskjuts sker även till kommunens särskolor. Trafiken utförs med taxi och specialfordon och styrs från Västtrafiks beställningscentral i Falköping.

Du ansöker om skolskjuts via vår e-tjänst

Trafiken är samordnad, vilket innebär att bilen i regel hämtar flera elever på sin väg in mot skolan. Det är därför viktigt att passa den tid som meddelas i början av terminen.
Missar ni tiden, ansvarar föräldrarna för att eleven kommer till skolan.

Ändringar i turen
Vid bestående förändringar av skolskjutsbehovet kontakta skolskjutsansvarig. Vid snabbt uppkomna förändringar som t ex sjukdom kan avbeställning göras direkt till beställningscentralen.

Skolskjuts - särskilda skäl

Andra skäl än avstånd som kan ge rätt till skolskjuts är funktionshinder eller annan särskild omständighet.
För skolskjuts vid varaktigt funktionshinder hos en elev (läkarintyg måste bifogas) eller vid någon annan särskild omständighet ska ansökan göras till Barn- och utbildningsförvaltningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar efter individuell prövning.

Du ansöker om skolskjuts särskilda skäl via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Busskort, resebidrag - gymnasiet

KONTAKT

Skolskjutssamordnare grundskolan:
Emma Björnström

Telefon:    
0521-72 24 85

E-post:
skolskjuts@vanersborg.se

Skolskjutssamordnare grundskolan:
Emma Björnström

Telefon:    
0521-72 24 85

E-post:
skolskjuts@vanersborg.se

Särskoleskjutssamordnare:
Marie Martinsson

Telefon:
0521-72 12 80

E-post:
marie.martinsson@vanersborg.se

Samres beställnings­central:
010 173 02 00

E-post:
fastaresor.skovde@samres.se

Birger Sjöberggymnasiet
Box 217
462 23 Vänersborg

Besöksadress:
Idrottsgatan 3

Telefon:
0521-72 18 11

Telefax:
0521-155 52

E-post
:
infobsg@kunskapsforbundet.se

Hemsida
Birger Sjöberggymnasiets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.