Hoppa till innehåll

 

Cykling och cykelvägar

Bilden föreställer två personer som cyklar längst en lång cykelväg utmed Nygårdsrakan

Nygårdsvägen

I Vänersborg tar du dig enkelt runt med cykel. Vänersborgare och besökare ska erbjudas ett välutvecklat cykelnät.

Vårt gång- och cykelnätverk skall utformas säkert, tryggt, tillgängligt och attraktivt och bestå av både snabbvägar och rekreationsvägar. När fler väljer att cykla får vi bättre luft, ökad trivsel, mer utrymme för stadsliv, ökad säkerhet och en bättre folkhälsa. Cykelvägnätet består av 10 mil cykelväg och 17 mil bilväg

Vänersborgs cykelkarta

Cykelkartan visar de cykelstråk och cykelvägar i Vänersborgs tätort med närområde som ingår i huvudvägnätet för cykeltrafik. Kartan finns att ladda ned som pdf-fil under rubriken Cykelkarta.

Cykelleder i närområdet

Trollhättan-Vänersborgsleden

Leden är knappt 50 km lång och är markerad med beige skyltar. Leden går längs Vänern, Göta älv och fall- och slussområdet i Trollhättan.

Övriga cykelleder

Genom vårt område går också Linnéleden, Sverigeleden, Västgötaleden och Dalslandsleden.

Cykelplan

Cykelplanen är framtagen för hur cykelvägar bör se ut för att de ska vara trygga och säkra. Cykelplanen visar både befintliga och planerade vägar. Länk till cykelplanen finns till höger under "mer information".

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se