Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Gaturenhållning och snöröjning

Gaturenhållning och snöröjning sker efter i förhand bestämda intervall och prioriteringsordningar.

Här hittar ni information om gaturenhållning och snöröjning av kommunens gator och vägar.

Se här vem som ansvarar för vilka gator.

Som boende i Vänersborgs kommun har du också ett eget ansvar för att hålla närmiljön städad och trivsam.

Se under snöröjning och sandning om fastighetsägarens ansvar för snöröjning och under häckar och buskage om ansvar att hålla sikten god.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatueneheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan76

Akuta ärenden om snöröjning:

Telefon under normal arbetstid:
0521-72 10 00 (kommunens växel)

När växeln är stängd:
031-703 16 15 (larmcentarlen)

Felanmälan

Gator, gatubelysning, snöröjning, vatten och avlopp, renhållning och park m.m.

Felanmälanöppnas i nytt fönster