Hoppa till innehåll

 

Snöröjning och sandning

Kommunens ansvar

Kommunen snöröjer och halkbekämpar 18 mil gator i tätorterna Brålanda, Frändefors, Vargön, Vänersborg och Väne-Ryr.

Vinterberedskap gäller från 1 november till 15 april.

Prioritering

Genomfartsleder, busslinjer och det primära gång/cykelnätet skall prioriteras. Snöröjning startar på dessa områden vid nederbörd i form av snö på 3 - 4 cm.

Uppröjning av busshållplatser, övergångsställen och handikapplatser påbörjas på vardagar i direkt anslutning till avslutat snöröjning.

Vid 8 - 10 cm snö röjer man först ett drag på bostadsgator så det blir framkomligt för utryckningsfordon och för att kunna ta sig till arbetet. Man återkommer senare för att bredda och färdigröja gatorna.

Halkbekämpning prioriteras för det primära gång/cykelnätet, genomfarter, handikapplatser och övergångsställen.

Snöröjningen kan ske på två olika sätt: strängplogning och norrlandsplogning. Vid strängplogning plogar vi snön mot rännstenen och fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av gångbana. Vid norrlandsplogning plogar vi snön mot tomtgränsen och använder gångytan som snöupplag. Fastighetsägaren skall halkbekämpa och vid behov snöröja de fria gångytorna.

I Vänersborgs kommuns miljöalmanacka står det specificerat om vilka gator och vägar som Gatuenheten underhåller på vintern.

Fastighetsägarens skyldigheter

Alla fastighetsägare är skyldiga att snöröja och halkbekämpa trottoar/gångbana vid fastigheten. Rollatorer, barnvagnar och brevbärare skall utan besvär att ta sig fram. Snö och is på tak och hängrännor, som kan rasa ned, skall tas bort så snabbt som möjligt. Skotta inte snö från gårdsplaner, garageutfarter och tak på gatumark. Fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig till gatuenheten för bortforsling av snön.

Relaterade länkar

lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatueneheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan76

Vid akuta ärenden om snöröjning, ring:

Växel:
0521-72 10 00

När växeln är stängd:
010-470 54 57

Felanmälan

Gator, gatubelysning, snöröjning, vatten och avlopp, renhållning och park m.m.

Felanmälan Öppnas i nytt fönster.