Hoppa till innehåll

 

Städning av gator och trottoarer

Sopning

Under vår, sommar och höst sopas de centrala delarna av staden ett par gånger i veckan. Skräp plockas upp varje dag. Utöver isgrusupptagning, som sker på våren, sopas gatorna i bostadsområdena en gång per år.

Västtrafik har ansvaret för underhåll av busskurar.

Isgrusupptagning

Arbetet med upptagning av isgrus pågår alltid i april och är klart före första maj. Då sopar vi upp isgrus från gång- och cykelvägar, gator och vägar efter vinterns halkbekämpning.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Kundmottagning:
Ann-Helen Brobeck

Telefon:
0521-72 12 27

E-post:
ann-helen.brobeck@vanersborg.se