Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-11-09

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Nu kanske snön kommer

Så här arbetar snöberedskapen när snön faller i Vänersborg

Vänersborgs kommun har över 18 mil gator och cirka 10 mil cykelvägar. När mörkret och kylan har nått oss kan snön komma när som helst. Vänersborgs kommun snöröjer våra gator och cykelvägar efter prioritering.

Vid 3-4 cm snö startar snöröjningen på genomfartsleder, busslinjer och de primära gång/cykelnätet. Även större p-platser i centrala delarna av Vänersborg och Vargön snöröjs.

Busshållplatser, övergångsställen och handikappsparkeringar snöröjs på vardag efter snöröjningens avslut.

När det har kommit 8-10 cm snö börjar vi snöröja på bostadsgator.

Det går till så att plogbilen kommer först en gång och "öppnar" gatan. Det är för att säkerställa att utryckningsfordon ska kunna komma fram och att man ska kunna ta sig till arbetet mm. När plogbilen öppnat bostadsgatorna återkommer han för att bredda gatan. Det hamnar mer snö vid din infart vid breddningen. För att slippa skotta fler gånger vid din infart kan du vänta tills plogbilen har breddat gatan.

Gatuenheten har en snöberedskap dygnet runt som gör sitt yttersta för att vi ska kunna ta oss fram säkert trots snöfall. 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se