Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-09-27

Trafikförändringar vid Fisktorget och Residenset

Fisktorget håller på att byggas om vilket påverkar trafiken. Arbetet som påverkar trafiken startar i oktober och beräknas vara klart i början av 2019.

På Fisktorget kommer det byggas nya toaletter och senare kommer även en trapp anläggas så att vi får ett fint gångstråk längs med vattnet.

Arbetet med toaletterna innebär bland annat att körfältet närmast Fisktorget stängs av så att gång- och cykeltrafiken kan ta sig förbi arbetsområdet på ett trafiksäkert sätt.

Samtidigt kommer Residensgatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan att dubbelriktas. Förhoppningsvis gör detta att köerna minimeras på Drottninggatan och Hamngatan.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 32 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Trafikingenjör
Björn Magnusson

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se