Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-02-01

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Regler för snöröjning

Nu snöar det mycket och både kommunen och fastighetsägare har ansvar för snöröjning.

Kommunens ansvar

Vi snöröjer och halkbekämpar 18 mil gator i tätorterna Brålanda, Frändefors, Vargön, Vänersborg och Väne-Ryr.

Vinterberedskap gäller från sista veckan i oktober till och med mars.

Prioritering

Genomfartsleder, busslinjer och det primära gång/cykelnätet ska prioriteras. Snöröjning startar på dessa områden vid nederbörd i form av snö på 3 - 4 cm.
Uppröjning av busshållplatser, övergångsställen och handikapplatser påbörjas på vardagar i direkt anslutning till avslutat snöröjning.
Vid 5-6 cm snö startar vi snöröjning av större P-platser i Vänersborgs och Vargöns centrala delar.
Vid 8 - 10 cm snö röjer man först ett drag på bostadsgator så det blir framkomligt för utryckningsfordon och för att kunna ta sig till arbetet. Man återkommer senare för att bredda och färdigröja gatorna.

Halkbekämpning prioriteras för det primära gång/cykelnätet, genomfarter, handikapplatser och övergångsställen.

Snöröjningen kan ske på två olika sätt: strängplogning och norrlandsplogning. Vid strängplogning plogar vi snön mot rännstenen och fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av gångbana. Vid norrlandsplogning plogar vi snön mot tomtgränsen och använder gångytan som snöupplag. Fastighetsägaren ska halkbekämpa och vid behov snöröja de fria gångytorna.

Vänersborgs kommuns miljöalmanacka står det specificerat om vilka gator och vägar som Gatuenheten underhåller på vintern.

Fastighetsägarens skyldigheter

Alla fastighetsägare är skyldiga att snöröja och halkbekämpa trottoar/gångbana vid fastigheten. Rollatorer, barnvagnar och brevbärare skall utan besvär att ta sig fram.

Snö och is på tak och hängrännor, som kan rasa ned, ska tas bort så snabbt som möjligt.

Skotta inte snö från gårdsplaner, garageutfarter och tak på gatumark. Fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig till gatuenheten för bortforsling av snön.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se