Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-02-12

Arbete vid Repslagarvägen

Den 12 februari startar ett arbete med att förlägga en ny vattenledning längs med Repslagarvägen.

Senare kommer vi bygga en gång- och cykelväg ovanpå vattenledningen. Arbetet som kommer att pågå under hela 2019 medför en del buller och transporter. 
De första veckorna svetsas de nya vattenrören ihop. Det arbetet sker på gräsytan mellan Repslagarvägen och järnvägen. När svetsningen av rören är klart påbörjas schaktning och sprängning till ca 1,5 m djup under marknivå.
När sprängningsarbetet utförs kommer en signal att ljuda strax innan sprängningen och då ska du helst gå inomhus eller gå bort från området där sprängningen sker.
Repslagarvägen kommer att stängas av helt vissa perioder men detta meddelar vi i förväg.
Vi hoppas att du har förståelse för vårt arbete och vår arbetsmiljö.
Kör lungnt och visa hänsyn till oss som arbetar och till varandra på Repslagarvägen

Bilden är på ett ungefär hur dragningen är tänkt.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Ansvarig:
Stefan Parnebo

Telefon:
0521-72 12 41

E-post myndigheten:
stefan.parnebo@vanersborg.se