Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-03-26

Isgrusupptagning

Upptagningen av isgrus beräknas vara klar senast till 1:a maj.

Den 25 mars påbörjas uppsopning av isgrus på de större gång- och cykelvägarna och centrala Vänersborg. Isgruspptagningen fortsätter sedan i ytterområden för att vara helt klart innan 1:a maj.

För att arbetet med isgrusupptagning ska ske så smidigt som möjligt ber vi alla respektera tillfälliga parkeringsförbud på gator.

Vi uppmanar fastighetsägare att sopa endast isgrus från gångbanor och motveck ut till vägbanan. Löv och grenar ska inte sopas ut tillsammans med isgruset då det hindrar arbetet med isgrusupptangingen.

Arbetet med isgrusupptagningen sker
måndag till fredag mellan kl. 05.00-22.00 samt helger 09.00-22.00. 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Enhetschef Gatuunderhåll:
Mats Andersson

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se