Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-06-17

Fräsning och asfaltering

Under tiden 17 juni till 28 juni kommer vi att fräsa och asfaltera på följande ställen:

  • Östra vägen från gångtunneln till avfarten Kassaretorpet, (båda sidor)
  • Gropbrovägen från Torparondellen (Netto) till Marierovägen, (båda sidor)
  • Gropbrovägen vid Arenarondellen mot Edsvägen där vi från cirkulationsplatsen kommer att bredda utfarten från rondellen med 2 körfält, (en sida)
  • Brättevägen framför Arenan vid övergångsställena där det behövs ny asfalt.

OBS! Tänk på att det kan skvätta upp lösa stenar när det bara är fräst

Tänk också på att hålla en låg fart vid arbetet, det finns asfaltsläggare på vägen

Gatuenheten

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten

462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se