Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-07-01

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vänersborgs kommun stämmer Sjöfartsverket

Vänersborgs kommun och Sjöfartsverket har olika uppfattning om vem som har ekonomiskt ansvar för rörliga delar på broarna Dalbobron och Gropbron.

Vänersborgs kommun och Sjöfartsverket har tidigare träffat avtal som innebär att Sjöfartsverket ska ersätta kommunen för kostnader för underhåll, utbyte av delar och reparationer avseende rörliga delar på broarna. Sjöfartsverket tolkar dock avtalen på ett annat sätt än kommunen. Bland annat hävdar Sjöfartsverket att det är kommunen som ska stå för kostnader för underhåll m m. Sjöfartsverket hävdar också att förutsättningarna har förändrats så mycket att avtalen inte längre gäller.

Vänersborgs kommun har under många år försökt komma överens med Sjöfartsverket, men det har inte lyckats.

Kostnader för underhåll, reparationer och utbyte av delar gäller så stora belopp att det för Vänersborgs kommun har en mycket stor betydelse. Därför väljer kommunen att stämma Sjöfartsverket vid Norrköpings tingsrätt. Det blir nu domstolens uppgift att fastställa vad som gäller.

Vänersborgs kommun har valt att sekretessbelägga hanteringen av ärendet, vilket är en ovanlig åtgärd. Orsaken har varit att ge samtliga berörda beslutsnivåer möjlighet att ostört ta ställning i frågan. Nu när beslut har fattats av kommunfullmäktige att stämma Sjöfartsverket väljer kommunen att släppa sekretessen.

Företrädare för Vänersborgs kommun: Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande, 0521-72 23 84, e-post: benny.augustsson@vanersborg.se.

Juridiskt ombud för Vänersborgs kommun: Mikael Claes, advokat, Advokatfirman Glimstedt, 031-710 40 50, e-post: mikael.claes@glimstedt.se.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se