Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-10-01

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Nya spår ger tystare tåg från och med 5 oktober

Tystare tåg kräver mer uppmärksamhet av trafikanter, så var extra uppmärksam om du korsar järnvägsspår.

Sedan april har Trafikverket rustat järnvägen mellan Öxnered och Håkantorp. Nu är de nya spåren på plats, vilket gör att tågen kommer att gå tystare och smidigare på sträckan.

Tystare tåg kräver mer uppmärksamhet av trafikanter

Att tågen går smidigare förbättrar inte bara komforten för resenärer, utan ställer också högre krav på uppmärksamhet av den som ska korsa spåren.

Förut kunde man höra tågen lång väg när de åkte över skarvarna på rälsen. Nu när det inte längre finns några skarvar på spåren, hörs tågen inte lika väl, och ett tåg kan komma väldigt snabbt och oväntat, säger projektledare Yasin Abbes.

Tågtrafiken har varit avstängd på sträckan sedan 19 augusti, men måndag 5 oktober släpptes trafiken på igen. Trafikverket uppmanar därför alla som ska korsa järnvägen att vara extra uppmärksamma.

Nya spår ger driftsäkrare järnväg

Innan projektet satte igång hade järnvägen på sträckan låg standard. Det innebar risk för solkurvor och spårlägesfel. Nu har sträckan fått nya växlar och helsvetsade spår. Det ger en mer driftsäker järnväg som klarar de tekniska kraven.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se