Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-10-29

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Slyröjning vid Brudslöjan

Avvaktar besked om naturreservatet Hallebergs- och Hunnebergs rasbranter.

Skog och Natur från Gatuenheten håller på att röja sly runt Brudslöjan i Nordkroken. Den delen som ligger närmast fallet är den som är mest igenväxt men detta är också en del som ingår i naturreservatet Hallebergs och Hunnebergs rasbranter. Vi avvaktar besked från Länsstyrelsen / Sveaskog om att kunna röja upp den delen också. Troligtvis kommer vi att behöva bryta åtgärden nu för att återkomma senare i höst så fort vi fått besked.

Närmast i tiden på andra områden som ska slyröjas är Brinkevägen/Restadstadvägen och Grönvik på Ursand mfl.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
morgan.fast@vanersborg.se