Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-03-29

Isgrusupptagning pågår

Gatuenheten är i full gång med isgrusupptagningen på våra gång- och cykelvägar och i centrum.

Gatuenheten har påbörjat isgrusupptagningen och vi har redan sopat en stor del av våra gång- och cykelbanor. Gatorna i centrum körs efter schema eftersom parkeringar behöver stängas av efter hand. I Vargön är vi i gång och sopar för fullt. Efter Vargön arbetar vi oss utåt från centrala Vänersborg mot ytterområdena.
Arbetet med isgrusupptagningen för året beräknas vara helt klart innan 1:a maj.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post enhetschef Gatuunderhåll:
johan.akesson@vanersborg.se