Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-09-14

Inventering av vägar

Måndagen den 20 september påbörjas en inventering av våra vägar, gator, gång- och cykelvägar.

Det kommer att cirkulera två vita bilar i kommunen som som har i uppdrag att inventera och skadebedömma vårt vägnät. För att deras arbete ska kunna utföras på bästa sätt ber vi alla invånare som rör sig i trafiken att vara uppmärksamma på dessa långsamtkörande vita fordon och hålla behörigt avstånd och visa hänsyn.
Arbetet utförs under dagtid och beräknas pågå i en månad.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Johan Åkesson,
enhetschef gatuunderhåll
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
johan,akesson@vanersborg.se