Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-01-24

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Nya Vänerleden blir Sveriges sjätte nationella cykelled

Nu är det formella beslutet taget och Trafikverket har godkänt Vänerleden som ny nationell cykelled, den sjätte i ordningen. Cykelleden runt Sveriges största sjö blir cirka 64 mil lång och ska stå färdig inför säsongen 2022. Själva invigningen sker under tidig sommar.

Vänerleden kommer att byggas upp kring fyra etapper där varje etapp blir mellan 14 mil och 18 mil lång. Med många sevärdheter och besöksmål längs vägen är uppskattningen att en etapp passar för en 3-4 dagars tur. Några av sträckorna används redan idag som cykelled medan andra blir nya för ändamålet. Under våren kommer Trafikverkets officiella cykelledsskyltar att sättas upp så att leden är redo inför sommarsemestrarna. Arbetet med att koppla samman leden görs av Vänersamarbetet tillsammans med samtliga 13 kommuner runt Vänern och i tätt samarbete med Visit Värmland och Turistrådet Västsverige.

- Intresset för cykelturism har ökat kraftigt de senaste åren och vår förhoppning är att Vänerleden kommer leda till att fler upptäcker vår fantastiska sjö och de besöksmål och aktiviteter som finns runtom den, säger Madeleine Norum, projektledare för Lake Vänern Grand Tour.

Cyklisterna kommer att kunna ta del av Vänerns finaste badstränder, spännande lokal mat, kulturupplevelser i världsklass och unika naturfenomen. Vänerleden går längs vägar med låg trafikmängd och har granskats ur trafiksäkerhetssynpunkt av Trafikverket.

- När Intresset för cykel fortsätter att öka innebär en nationell cykelled att vi blir ännu mer konkurrenskraftiga som cykeldestination i Västsverige och i området runt hela Vänern. Det innebär också en kvalitetssäkring och trygghet för alla som arbetar med cykelturism i regionen, men också för alla som kommer hit för att cykla. Detta är bra för både boende och besökare säger Henrik Linneros, projektledare på Turistrådet Västsverige.

- En nationell cykelled innebär en långsiktigt, hållbar och kvalitetssäkrad infrastruktur som skapar goda förutsättningar för besöksnäringsföretagen att paketera och produktutveckla kring cykelturism. Det stärker också Värmland som destination för cyklande turister. Tillsammans med Unionsleden och Klarälvsbanan har vi nu mycket goda förutsättningar för leisurecykling och sköna cykelturer i Värmland, säger John Zafaradl projektledare på Visit Värmland.

Kontaktpersoner

Madeleine Norum, Projektledare Lake Vänern Grand Tour
072-204 75 21, madeleine.norum@vanern.org

Laila Gibson, verksamhetssamordnare Vänersamarbetet.
076-78 72 798, laila.gibson@vanern.org

Henrik Linneros, Projektledare Cykel, Turistrådet Västsverige
031-818343, henrik.linneros@vastsverige.com

John Zafaradl, Projektledare Visit Värmland
070-2605648, john.zafaradl@visitvarmland.com

Mer information om Vänerleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om Vänerleden

Leden kommer att bli cirka 64 mil lång, och presenteras utifrån fyra etapper. (Karlstad-Mariestad, Mariestad-Vänersborg, Vänersborg-Åmål, Åmål-Karlstad). Etapperna är mellan 14 och 18 mil långa. Nedan räknar vi upp några av de upplevelser som cyklisterna kommer att kunna ta del av på sin tur:

Kulturupplevelser: Sandgrund Lars Lerin, Värmlands museum, Alsters Herrgård, Gustafsviks herrgård, Kristinehamns konstmuseum, Picassoskulpturen, Södra Råda gamla kyrka, Särestads landsbygdsmuseum, Dalaborg, Vänersborgs museum, gamla stadsdelar i Mariestad, Lidköping, Kristinehamn och Åmål. Akvedukten i Håverud samt kulturmiljön Not Quite och Fengersfors bruk. Borgviks hyttruiner och bruksområde.

Naturupplevelser: Platåbergen Kinnekulle, Halle- och Hunneberg. Ändmoränen Hindens rev som sträcker sig 5 km ut i Vänern, och Hjortens udde. Flera naturreservat såsom Kummelön, Surö bokskog, biosfärsområde Kinnekulle och Vänerskärgården.

Fakta om Vänersamarbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se