Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-04-21

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Säkrare centrum för cyklister

Cykelvägen längs Drottninggatan ska göras om och breddas.

Vi bygger för att öka trafiksäkerheten och för att förbättra framkomligheten för cyklister i centrum. Drotttninggatan mellan Östergatan och Hamngatan kommer få en bredare cykelväg och ny utformning av parkeringsytorna. Även vägbanan kommer i samband med arbetet få ny beläggning.

För att störa trafiken så lite som möjligt kommer arbetet utföras ett kvarter åt gången och startar mellan Östergatan och Vallgatan.

Under tiden som arbetet utförs kommer vissa körfält vara avstängda. Detta kommer leda till köbildningar. På vissa sträckor kommer cyklister och bilister finnas i samma körbana tillsammans. Vi uppmuntrar och rekommenderar därför att alla trafikanter, bilister och cyklister att välja annan väg.

Arbetet startar den 25 april och beräknas vara klart till hösten 2022.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post chef gatuunderhåll:
johan.akesson@vanersborg.se