Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-08-01

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Hållbara och trygga resvanor

En sträcka på gång- och cykelvägen längs Nordkroksvägen har fått belysning.

Gatuenheten vill att alla barn och unga ska känna sig trygga i vår utemiljö och deras väg till skolan. Ett arbete för att uppnå målet är att sätta upp armaturer längs gång- och cykelvägar som tidigare saknat belysning.
Under sommaren har gatuenheten därför belyst cirka 700 meter gång- och cykelväg mellan Gumsevägen och Kvarntorpsvägen. Eftersom vi arbetar för en hållbarare användning av jordens resurser använder vi oss av LED-armaturer när vi installerar ny belysning.

Arbetet längs Nordkroksvägen är klart lagom till skolstart höstterminen 2022.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
robin.appelgren@vanersborg.se