Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-09-06

Nu renoveras Dalbobron

Den 12 september börjar renoveringen av bron. Så här påverkas trafiken.

Ett av de mesta trafikerade stråken i Vänersborg är Dalbobron som nästa år fyller 60 år. Varje dag kör runt 13 000 fordon över, vilket gör att delar av bron nu är slitna och behöver en renovering. Det är framför allt kantbalkarna på den södra delen av bron som byts ut.

Arbetet startar på måndag den 12 september och beräknas pågå i två år. Bron kommer vara öppen under hela perioden, men påverkar trafiken med avstängda körfält. Nuvarande gång- och cykelbanan och det första körfältet på den södra delen av bron stängs av helt under hela arbetet. Biltrafiken leds istället om till de två körfälten på norra sidan. Gång- och cykeltrafiken leds om till det tredje körfältet norrifrån med en barriär mot de övriga körfälten. Tydliga markeringar kommer att finnas.

Vidare sänker vi hastigheten på delar av bron för att minska risken för olyckor. Tänk på att det kan tidvis bli långa köer över bron, så var ute i god tid och välj gärna en annan väg om du har möjlighet. Visa också hänsyn till gång- och cykeltrafikanter, alla som arbetar på bron och andra trafikanter. Följ hastighetsbegränsningarna så får alla en trygg och säker färd.

Båttrafiken påverkas inte av renoveringen, utan broöppningar sker som vanligt.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Enhetschef:
Johan Åkesson

Växel:
0521-72 10 00

E-post : johan.akesson@vanersborg.se

Trafikingenjör​
Björn Magnusson

Telefon:
0521-72 12 52

E-post:
bjorn.magnusson@vanersborg.se