Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-09-07

Gång- och cykelväg Östra vägen (Kilgatan-Videgatan)

Byggnationen av gång- och cykelvägen mellan Kilgatan och Videgatan har påbörjats. Arbetet syftar till att förbättra för cykeltrafiken med den långsiktiga målsättningen att knyta ihop cykelnätet och separera cyklister från biltrafiken.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se