Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-09-20

Klipp häcken! Du kan rädda liv

Visst är det fint och härligt när allting är grönt? Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. När träden och buskarna växer för högt kan de skymma sikten i trafiken. En enkel åtgärd som vi alla kan göra för att förebygga olyckor är att beskära träd och buskar. Varje år skadas människor i trafiken i onödan för att sikten skyms.
Nu när skolan börjat är det många barn och unga som går eller cyklar till skolan.

Som fastighetsägare har du ansvar att inte låta buskar och träd på din tomt skymma sikten. Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri.

Fri sikt för andra i trafiken
Om din tomt ligger intill en gång- och/eller cykelväg, korsning eller gata bör du se till att dina växter, mur, staket eller liknande inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter. Tänk på att barn inte syns om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt. Det är också viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt, se till att grenar inte skymmer gatunamnen. Trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns.

Fri höjd för att passera under
Du måste också se till att det är fri höjd för trafikanter att passera under dina växter som sticker ut utanför din tomtgräns. Tänk på att rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ner över gångbanan

Planerar du att plantera häck?
Sätt häcken minst 60 cm från tomtgränsen mot gata eller cykelbana. Stora träd och buskar bör placeras minst 2 meter från tomtgränsen. Rådgör gärna med dina grannar om vad de tycker om den planerade förändringen av din trädgård.

Klicka här för mer information.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se