Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-10-10

Fortsatt renovering av Gropbron

Renoveringen börjar igen på måndag den 10/10 och bron stängs av helt kvälls- och nattetid.

Över 18 000 fordon passerar varje dygn över Gropbron. Delar av bron har nu blivit slitna och måste bytas ut. Därför kommer Vänersborgs kommun tillsammans med Sjöfartsverket att renovera bron under vecka 40 och 41 för att Gropbron ska vara fortsatt trygg och säker att färdas på. Vissa moment i arbetet kräver att bron är öppen och vi kommer därför behöva stänga av bron för samtliga trafikanter kvälls- och nattetid.

Avstängningen för den fortsatta renoveringen sker från måndag den 10 oktober till onsdag den 12 oktober mellan klockan 19.30-05.30. Bron kommer vara helt stängd för gång-, cykel- och biltrafik under de timmarna. Vi uppmanar alla trafikanter att välja en alternativ väg.

Arbetet påverkar också busstrafiken. Busslinje 61, 64 och 65 berörs av stängningen och kommer istället att köra över Öxnered. Restiderna blir dock förändrade och vi får hänvisa alla resenärer att gå in på Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats. eller ToGo-appen för mer information.

Tack för ditt tålamod!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Enhetschef:
Johan Åkesson

Telefon:
0521-72 12 40

E-post : johan.akesson@vanersborg.se

Trafikingenjör​
Björn Magnusson

Telefon:
0521-72 12 52

E-post:
bjorn.magnusson@vanersborg.se