Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-10-19

Vänersborg är Sveriges bästa cykelkommun

Cyklisterna har sagt sitt! Vänersborgs kommun hamnar på plats 1 i undersökning.

Cykelfrämjandet genomför vartannat år en undersökning, Cyklistvelometern, där de granskar och jämför landets kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Senaste gången som Cykelfrämjandet genomförde undersökningen hamnade Vänersborgs kommun på plats nummer tre. Det var för två år sedan. I årets undersökning visar resultatet att Vänersborgs kommun klättrar två placeringar och är Sveriges bästa cykelkommun bland små kommuner.

- Vi har satsat på att förbättra möjligheterna att kunna cykla på ett säkert och bekvämt sätt i Vänersborgs kommun. Att cykla är billigt, ger minimal miljöpåverkan och cykeln tar liten yta i anspråk. Cykling gynnar dessutom folkhälsan genom regelbunden rörelse. Cykelinvesteringar ger helt enkelt hög avkastning, varje cyklad kilometer är en samhällsekonomisk vinst, säger Anders Wiklund, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (mp)

Bäst i Sverige på antal meter cykelväg
I Vänersborg är glädjen stor över att få ett kvitto på ett långvarigt medvetet arbete med att förbättra cykelvägar och infrastruktur. Varje år byggs en ny cykelväg i Vänersborgs kommun, vilket också gör kommunen bäst i Sverige på antal meter cykelväg per invånare.

- Det är glädjande att Vänersborgarna uppskattar resultatet av den långsiktiga satsning vi genomfört på cykelinfrastruktur. Vi har ökat cykelbanornas längd och utformning, samt även satsat på information till både skolbarn och vuxna, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande (s)

Prisutdelning sker ikväll i Växjö och en av Vänersborgs kommuns trafikingenjörer, Anna-Lotta Andersson, finns på plats för att ta emot priset.


Mer om undersökningen Cykelvelometern inklusive fördjupande kommunrapporter finns att läsa på Cykelfrämjandets hemsida. https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern-2022/ Länk till annan webbplats.

www.vanersborg.se/cykel Länk till annan webbplats. finns mer information och kartor till dig som cyklar i Vänersborgs kommun.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se