Hoppa till innehåll

 

E-tjänster och blanketter

Trafik, gator & parkering

Regler för gaturenhållning

I Lokala föreskrifter för gaturenhållning , 11 kB, öppnas i nytt fönster. (, 11 kB) finner kommunens fastighetsägare information om deras skyldigheter gällande gaturenhållning.

Enskilda vägar

I Vänersborgs kommun kan man söka årligt driftbidrag till enskilda väghållare inom kommunen. Bidrag beviljas för enskild väg, som är utfartsväg från fastighet inom kommunen och där sökanden är bosatt och mantalsskriven. Regler för ansökan finns i ett dokument "Grunder för bidrag till enskild väghållning

Trafikverket betalar ut årligt driftsbidrag till en del enskilda vägar. Om man ansöker till kommunen, bidrar kommunen även till dessa vägar med ett sk, statskommunalt driftsbidrag.