Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Flaggning

Svensk flagga

På vissa flaggställen (se nedan) sker flaggning på allmänna flaggdagar och vissa andra speciella tillfällen.

Det är kommundirektören som bestämmer när flaggning ska ske förutom på de allmänna flaggdagarna.

Allmänna flaggregler

Under tiden 1 mars-31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, övrig tid på året kl. 09.00. Flaggan nedhalas vid solens nedgång, dock alltid senast kl. 21.00.

 

Flaggställen

Torget: 4 st flaggor
Gågatan: 2 st flaggor
Vänorten: 8 st flaggor
Kommunhuset: 2 st flaggor
Museet: 2 st flaggor
Sanden: 13 st flaggor

Vänorten. Järnvägsbacken

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Enhetschef:
Håkan Ek

Telefon:
0521-72 12 50

E-post:
hakan.ek@vanersborg.se

MER information