Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Torghandel

Bild från torghandel i Vänersborg

Bild från torghandel i Vänersborg

Delar av torget i Vänersborg är upplåtet för torghandel på helgfria vardagar mellan kl. 08.00 och 16.00. Undantaget är sista måndagen i varje månad samt sista lördagen i april respektive oktober.
 

 

Saluplats kan hyras antingen som fast eller som tillfällig. Fast plats hyrs ut för en bestämd tid, dock högst ett år i taget. Tillfällig plats hyrs ut endast för en viss dag.

Priser och villkor

För mer information om priser och villkor för torghandel,
kontakta Lönn Marknadskonsult, tfn 070-735 17 75.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Trafikingenjör:
Anna-Lotta Andersson

Telefon:
0521-72 14 25

E-post:
anna-lotta.andersson@vanersborg.se

Trafikingenjör:
Björn Magnusson

Telefon:
0521-72 12 52

E-post:
bjorn.magnusson@vanersborg.se