Hoppa till innehåll

 

Enskild väg

Kommunalt driftsbidrag

I Vänersborgs kommun kan du söka årligt driftbidrag. För att få bidrag måste du ansöka varje år före den 31 oktober.

Bidrag beviljas för enskild väg, som är utfartsväg från fastighet inom kommunen och där sökanden är bosatt och mantalsskriven. Vägen skall vara minst 200 meter lång och underhållas så att vägen är normalt körbar för personbil under hela året. Årligt driftbidrag är för närvarande högst 1 640 kr per km och år. Väghållare som erhåller årligt driftbidrag till enskild väg får inte utan Samhällsbyggnadsnämndens medgivande stänga av vägen för trafik.

Obs! Första gången du söker ska du skicka med en karta som visar vägens sträckning som ansökan gäller.

Statskommunalt driftsbidrag

För att få kommunens bidragsdel måste du ansöka varje år före den 31 oktober.

Enskilda vägar som erhåller årligt driftbidrag från Trafikverket (statskommunala enskilda vägar) får också en bidragsdel från kommunen. Bidragets storlek baseras på en procentsats enligt vägkategori och en av Trafikverket bestämd årlig driftkostnad.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Kundmottagning:
Ann-Helen Brobeck

Telefon:
0521-72 12 27